AVRA Publicaties Nieuwe publicaties: GELIEVE REKENING TE HOUDEN MET EEN LEVERTIJD VAN 10 À 14 DAGEN. INDIEN DRINGEND, GRAAG EVEN MELDEN VIA CONTACT@AVRA.BE “Rome. Eeuwig jachtveld van de archeoloog” door Guido Cuyt Deze eerste uitgave in de nieuwe reeks “Monografieën”, die de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum opgestart heeft, is volledig herzien en uitgebreid! Het boek behandelt de geschiedenis van Rome en bespreekt de belangrijkste bezienswaardigheden. Hoewel we ernaar gestreefd hebben om zoveel mogelijk aspecten van de stad aan bod te laten komen – heel Rome bespreken is onmogelijk! – ligt de klemtoon op het archeologische. Het hoofdstuk over de Geschiedenis van de stad Rome behandelt de lotgevallen van Rome als stad in het algemeen en van de antieke resten in het bijzonder, vanaf de Oudheid tot nu. Boeiend om lezen hoe het de antieke gebouwen verging ná de Romeinse tijd. De Praktische tips bevatten o.a. culinaire tips (restaurants, bars,…), tips in verband met het openbaar vervoer, de Roma-Pass, allerhande ‘kleinere’ bezienswaardigheden, musea, enz. Voetnoten verwijzen naar de geraadpleegde literatuur. Achteraan in het boek staat bovendien een lijst met aanbevolen literatuur. Uitgegeven door AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie vzw. Auteur: Guido Cuyt Titel: Rome, Eeuwig jachtveld van de archeoloog Redactie: Marleen Arckens Kathy Sas Lay-out: Matho Graphics, Deinze Formaat: A4: 21 x 30 cm Aantal bladzijden: 135 ISSN 2295-4287 Prijs: 25,00 € Prijs voor AVRA-leden: slechts 21,00 € (+ eventuele verzendingskosten 7 € voor België of 18 € voor Nederland) Hoe te bekomen? Ofwel tijdens de maandelijkse AVRA-voordrachtavonden elke 3de woensdag van de maand (behalve januari, juli en augustus) om 20 u. (mits melding contact@avra.be) Ofwel door storting van het juiste bedrag (prijs + verzending) op AVRA-rekeningnummer = IBAN BE28 1030 3611 8020 (BIC: NICA BE BB), met als mededeling “Mono 1 Rome”, met duidelijke vermelding van uw volledig adres. Het boek wordt na betaling opgestuurd. Ofwel na afspraak met de auteur: Guido Cuyt, Kruishofstraat 219, 2610 Wilrijk, tel. 03-8280852, gsm 0479- 870981, guido.cuyt@skynet.be “Archeologisch Onderzoek op de Steenakker en het Kapelleveld te KONTICH – Synthese van de opgravingscampagnes op de site Kontich-Kazerne tussen 1964 en 1993” door Natasja Reyns, Henri Verbeeck & Jordi Bruggeman   Deze uitgave is nummer drie in de nieuwe reeks “Monografieën”, die de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum heeft opgestart. Dit boek is opgedragen aan dr. Felix Lauwers, pionier van het archeologisch onderzoek in de regio Antwerpen, en stichtend lid van AVRA. Het behandelt de opgravingsresultaten van het onderzoek uitgevoerd door AVRA en door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) op de Steenakker en het Kapelleveld te Kontich. Het bevat een korte historiek van het onderzoek. Het geeft een beschrijving van de verschillende contexten, zoals: gebouwplattegronden, waterputten, greppels en kuilen. Het geeft een overzicht van de vondsten uit de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de post-Romeinse periode. Vooral de Romeinse periode is zeer goed gedocumenteerd met ruime aandacht voor artisanale activiteiten, religie, weginfrastructuur en materiële cultuur. Het boek wordt verrijkt met bijdragen van: Kim Aluwé, Tim Clerbaut, Jan De Beenhouwer, Wim De Clercq, Stijn Heeren, Kristine Magerman, Patrick Monsieur, Kathy Sas, Nelly Venant en Peter Verstappen, die elk een voor hen typisch vakgebied beschrijven, zoals: botmateriaal, bouwmateriaal, terracottabeeldjes, vuurbok, fibulae, het begrip vicus, Zuid-Europese amforen, juwelen en sieraden en handgevormd aardewerk. Tenslotte bevat het boek een algemeen besluit waarbij aandacht is geschonken aan de ruimere regio. Uitgegeven door AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie vzw. Redactie: Natasja Reyns, Henri Verbeeck & Jordi Bruggeman Titel: Archeologisch Onderzoek op de Steenakker en het Kapelleveld te KONTICH – Synthese van de opgravingscampagnes op de site Kontich-Kazerne tussen 1964 en 1993 Lay-out: Matho Graphics, Deinze Formaat: A4: 21 x 30 cm Aantal bladzijden: 338 (315 figuren, waarvan meerdere in kleur) ISSN 2295-4287 Tweede herziene uitgave, nu ter beschikking! Prijs: 35,00 € Prijs voor AVRA-leden: slechts 29,00 € (+ eventuele verzendingskosten 7,00 € voor België of 18,00 € voor Nederland) Hoe te bekomen? Ofwel tijdens de maandelijkse AVRA-voordrachtavonden elke 3de woensdag van de maand (behalve januari, juli en augustus) om 20 u. (mits melding contact@avra.be) Ofwel door storting van het juiste bedrag (prijs + verzendingskosten: 7,00 € voor België; 18,00 € voor andere landen) op AVRA-rekeningnummer = IBAN BE28 1030 3611 8020 (BIC: NICA BE BB), met als mededeling “Mono 3 Kontich”, met duidelijke vermelding van uw volledig adres. Het boek wordt na betaling opgestuurd. “Wijnegem onder de grond, 50 jaar archeologie in Wijnegem” door Guido Cuyt   Deze uitgave is nummer vier in de nieuwe reeks “Monografieën”, die de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum heeft opgestart. Dit boek is de begeleidende publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling die AVRA in samenwerking met de Heemkundige Kring Jan Vleminck van 1 tot 17 april 2017 in Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis in Wijnegem organiseerde. Hoofdauteur Guido Cuyt, in samenwerking met Rica Annaert, Ignace Bourgeois, Jasmine Cryns, Guy De Mulder, Bart Jacobs, Sigrid Klinkenborg, Ruben Pede, Kathy Sas en Jan Willems, behandelt verschillende archeologische onderwerpen. Het boek begint met de behandeling van de vraag ‘Wat is archeologie?’. Daarna volgt een chronologisch historisch overzicht van de archeologie in Wijnegem. Een derde luik behandelt enkele fascinerende archeologische verhalen in Wijnegem, met o.a. een urnenveld vroege ijzertijd, de bewoning in de late ijzertijd, het openluchtheiligdom uit de Romeinse tijd en de bootvormige huizen uit de middeleeuwen. Uitgegeven door AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie vzw. en de Heemkundige Kring Jan Vleminck vzw. Auteur: Guido Cuyt Titel: Wijnegem onder de grond, 50 jaar archeologie in Wijnegem Redactie-advies: Kathy Sas Lay-out: Uitgeverij Epo, Berchem Formaat: Quadri: 21 x 21 cm Aantal bladzijden: 132 ISSN 2295-4287 Prijs: 15,00 € (+ eventuele verzendingskosten 7 € voor België of 18 € voor Nederland) Hoe te bekomen? Ofwel tijdens de maandelijkse AVRA-voordrachtavonden elke 3de woensdag van de maand (behalve januari, juli en augustus) om 20 u. (mits melding contact@avra.be) Ofwel door storting van het juiste bedrag (prijs + verzending) op AVRA-rekeningnummer = IBAN BE28 1030 3611 8020 (BIC: NICA BE BB), met als mededeling “Mono 4 Wijnegem”, met duidelijke vermelding van uw volledig adres. Het boek wordt na betaling opgestuurd. Ofwel na afspraak met de auteur: Guido Cuyt, Kruishofstraat 219, 2610 Wilrijk, tel. 03-8280852, gsm 0479- 870981, guido.cuyt@skynet.be » AVRA Bulletin » AVRA Monografieën » Afzonderlijke AVRA publicaties » Andere publicaties aangaande AVRA
CONTACT
AVRA vzw Frans van Heymbeecklaan 43 2100 Deurne ondernemingsnummer 0408.024.758       Stuur ons een e-mail!
AGENDA
GEEF ONS EEN SEINTJE
Indien u zelf kennis heeft van mogelijk interessante vondsten, nakende bouw- of andere werken die de ondergrond kunnen verstoren, geef ons dan een seintje!
Wil u meer informatie over geplande lezingen of evenementen, bezoek onze Facebook-pagina of stuur ons een bericht via contact@avra.be.
Op de AGENDA
AVRA  HOME
© AVRA vzw, 2016 - 2021.
Website door Matho Gaphics
LID WORDEN
Wil u op de hoogte blijven van alle activiteiten van AVRA, word dan lid en krijg elke maand onze nieuwsbrief met alle actuele informatie.
MET DE STEUN VAN
AVRA Publicaties Nieuwe publicaties: GELIEVE REKENING TE HOUDEN MET EEN LEVERTIJD VAN 10 À 14 DAGEN. INDIEN DRINGEND, GRAAG EVEN MELDEN VIA  CONTACT@AVRA.BE “Rome. Eeuwig jachtveld van de archeoloog” door Guido Cuyt Deze eerste uitgave in de nieuwe reeks “Monografieën”, die de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum opgestart heeft, is volledig herzien en uitgebreid! Het boek behandelt de geschiedenis van Rome en bespreekt de belangrijkste bezienswaardigheden. Hoewel we ernaar gestreefd hebben om zoveel mogelijk aspecten van de stad aan bod te laten komen – heel Rome bespreken is onmogelijk! – ligt de klemtoon op het archeologische. Het hoofdstuk over de Geschiedenis van de stad Rome  behandelt de lotgevallen van Rome als stad in het algemeen en van de antieke resten in het bijzonder, vanaf de Oudheid tot nu. Boeiend om lezen hoe het de antieke gebouwen verging ná de Romeinse tijd. De Praktische tips bevatten o.a. culinaire tips (restaurants, bars,…), tips in verband met het openbaar vervoer, de Roma- Pass, allerhande ‘kleinere’ bezienswaardigheden, musea, enz. Voetnoten verwijzen naar de geraadpleegde literatuur. Achteraan in het boek staat bovendien een lijst met aanbevolen literatuur. Uitgegeven door AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie vzw. Auteur: Guido Cuyt Titel: Rome, Eeuwig jachtveld van de archeoloog Redactie: Marleen Arckens Kathy Sas Lay-out: Matho Graphics, Deinze Formaat: A4: 21 x 30 cm Aantal bladzijden: 135 ISSN 2295-4287 Prijs: 25,00 € Prijs voor AVRA-leden: slechts 21,00 € (+ eventuele verzendingskosten 7 € voor België of 18 € voor Nederland) Hoe te bekomen? Ofwel tijdens de maandelijkse AVRA-voordrachtavonden elke 3de woensdag van de maand (behalve januari, juli en augustus) om 20 u. (mits melding contact@avra.be) Ofwel door storting van het juiste bedrag (prijs + verzending) op AVRA-rekeningnummer = IBAN BE28 1030 3611 8020 (BIC: NICA BE BB), met als mededeling “Mono 1 Rome”, met duidelijke vermelding van uw volledig adres. Het boek wordt na betaling opgestuurd. Ofwel na afspraak met de auteur: Guido Cuyt, Kruishofstraat 219, 2610 Wilrijk, tel. 03-8280852, gsm 0479-870981, guido.cuyt@skynet.be “Archeologisch Onderzoek op de Steenakker en het Kapelleveld te KONTICH – Synthese van de opgravingscampagnes op de site Kontich-Kazerne tussen 1964 en 1993” door Natasja Reyns, Henri Verbeeck & Jordi Bruggeman   Deze uitgave is nummer drie in de nieuwe reeks “Monografieën”, die de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) naar aanleiding van haar 50- jarig jubileum heeft opgestart. Dit boek is opgedragen aan dr. Felix Lauwers, pionier van het archeologisch onderzoek in de regio Antwerpen, en stichtend lid van AVRA. Het behandelt de opgravingsresultaten van het onderzoek uitgevoerd door AVRA en door het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) op de Steenakker en het Kapelleveld te Kontich. Het bevat een korte historiek van het onderzoek. Het geeft een beschrijving van de verschillende contexten, zoals: gebouwplattegronden, waterputten, greppels en kuilen. Het geeft een overzicht van de vondsten uit de steentijd, de metaaltijden, de Romeinse tijd en de post-Romeinse periode. Vooral de Romeinse periode is zeer goed gedocumenteerd met ruime aandacht voor artisanale activiteiten, religie, weginfrastructuur en materiële cultuur. Het boek wordt verrijkt met bijdragen van: Kim Aluwé, Tim Clerbaut, Jan De Beenhouwer, Wim De Clercq, Stijn Heeren, Kristine Magerman, Patrick Monsieur, Kathy Sas, Nelly Venant en Peter Verstappen, die elk een voor hen typisch vakgebied  beschrijven, zoals: botmateriaal, bouwmateriaal, terracottabeeldjes, vuurbok, fibulae, het begrip vicus, Zuid- Europese amforen, juwelen en sieraden en handgevormd aardewerk. Tenslotte bevat het boek een algemeen besluit  waarbij aandacht is geschonken aan de ruimere regio. Uitgegeven door AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie vzw. Redactie: Natasja Reyns, Henri Verbeeck & Jordi Bruggeman Titel: Archeologisch Onderzoek op de Steenakker en het Kapelleveld te KONTICH – Synthese van de opgravingscampagnes op de site Kontich-Kazerne tussen 1964 en 1993 Lay-out: Matho Graphics, Deinze Formaat: A4: 21 x 30 cm Aantal bladzijden: 338 (315 figuren, waarvan meerdere in kleur) ISSN 2295-4287 Tweede herziene uitgave, nu ter beschikking! Prijs: 35,00 € Prijs voor AVRA-leden: slechts 29,00 € (+ eventuele verzendingskosten 7,00 € voor België of 18,00 € voor Nederland) Hoe te bekomen? Ofwel tijdens de maandelijkse AVRA-voordrachtavonden elke 3de woensdag van de maand (behalve januari, juli en augustus) om 20 u. (mits melding contact@avra.be) Ofwel door storting van het juiste bedrag (prijs + verzendingskosten: 7,00 € voor België; 18,00 € voor andere landen) op AVRA-rekeningnummer = IBAN BE28 1030 3611 8020 (BIC: NICA BE BB), met als mededeling “Mono 3 Kontich”, met duidelijke vermelding van uw volledig adres. Het boek wordt na betaling opgestuurd. “Wijnegem onder de grond, 50 jaar archeologie in Wijnegem” door Guido Cuyt   Deze uitgave is nummer vier in de nieuwe reeks “Monografieën”, die de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA) naar aanleiding van haar 50- jarig jubileum heeft opgestart. Dit boek is de begeleidende publicatie bij de gelijknamige tentoonstelling die AVRA in samenwerking met de Heemkundige Kring Jan Vleminck van 1 tot 17 april 2017 in Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis in Wijnegem organiseerde. Hoofdauteur Guido Cuyt, in samenwerking met Rica Annaert, Ignace Bourgeois, Jasmine Cryns, Guy De Mulder, Bart Jacobs, Sigrid Klinkenborg, Ruben Pede, Kathy Sas en Jan Willems, behandelt verschillende archeologische onderwerpen. Het boek begint met de behandeling van de vraag ‘Wat is archeologie?’. Daarna volgt een chronologisch historisch overzicht van de archeologie in Wijnegem. Een derde luik behandelt enkele fascinerende archeologische verhalen in Wijnegem, met o.a. een urnenveld vroege ijzertijd, de bewoning in de late ijzertijd, het openluchtheiligdom uit de Romeinse tijd en de bootvormige huizen uit de middeleeuwen. Uitgegeven door AVRA, Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie vzw. en de Heemkundige Kring Jan Vleminck vzw. Auteur: Guido Cuyt Titel: Wijnegem onder de grond, 50 jaar archeologie in Wijnegem Redactie-advies: Kathy Sas Lay-out: Uitgeverij Epo, Berchem Formaat: Quadri: 21 x 21 cm Aantal bladzijden: 132 ISSN 2295-4287 Prijs: 15,00 € (+ eventuele verzendingskosten 7 € voor België of 18 € voor Nederland) Hoe te bekomen? Ofwel tijdens de maandelijkse AVRA-voordrachtavonden elke 3de woensdag van de maand (behalve januari, juli en augustus) om 20 u. (mits melding contact@avra.be) Ofwel door storting van het juiste bedrag (prijs + verzending) op AVRA-rekeningnummer = IBAN BE28 1030 3611 8020 (BIC: NICA BE BB), met als mededeling “Mono 4 Wijnegem”, met duidelijke vermelding van uw volledig adres. Het boek wordt na betaling opgestuurd. Ofwel na afspraak met de auteur: Guido Cuyt, Kruishofstraat 219, 2610 Wilrijk, tel. 03-8280852, gsm 0479-870981, guido.cuyt@skynet.be » AVRA Bulletin » AVRA Monografieën » Afzonderlijke AVRA publicaties » Andere publicaties aangaande AVRA
CONTACT
AVRA vzw Frans van Heymbeecklaan 43 2100 Deurne ondernemingsnummer 0408.024.758       Stuur ons een e-mail!
AGENDA
GEEF ONS EEN SEINTJE
Indien u zelf kennis heeft van mogelijk interessante vondsten, nakende bouw- of andere werken die de ondergrond kunnen verstoren, geef ons dan een seintje!
Wil u meer informatie over geplande lezingen of evenementen, bezoek onze Facebook-pagina of stuur ons een bericht via contact@avra.be.
© AVRA vzw, 2016 - 2021.
Website door Matho Gaphics
LID WORDEN
Wil u op de hoogte blijven van alle activiteiten van AVRA, word dan lid en krijg elke maand onze nieuwsbrief met alle actuele informatie.
MET DE STEUN VAN